Magnesium Sulfate (in highly diluted form)

Magnesium Sulfate (in highly diluted form)

Magnesium Sulfate (in highly diluted form)

מלח המגנזים בצורה מדוללת.
חזרה לאינדקס מרכיבים

מוצרים המכילים את המרכיב הזה

מי פה רטניה

לרענון הפה והנשימה.