אינדקס מרכיבים

השימוש הזהיר במשאבים הולך יד ביד עם תקני האיכות הגבוהים ביותר. כשלושה רבעים מהמרכיבים הצמחיים שלנו מגיעים מחקלאות אורגנית או ביו-דינמית ומאיסוף מורשה של צמחי בר