מפת הפרוייקטים לחומרי הגלם

בעת רכישת חומרי גלם, אנו מקפידים לא רק על שימור הסביבה, אלא גם על הבטחת יחס מתחשב כלפי עובדים, ספקים ושותפים